Juridische dienstverlening

Waardering Onroerende Zaken Nederland

klik hier om naar beneden te scrollen

Wie wij zijn

Wij als WOZnl, zijn een landelijk opererend bedrijf gespecialiseerd in het juist laten vaststellen van de WOZ-waarde. Met de nodige kennis en ervaring in huis staan onze juristen u met raad en daad bij.

Wat wij doen

Wij maken gratis bezwaar voor particuliere woningbezitters. Als het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente onze kosten op basis van een wettelijke regeling (Art. 7:15 Awb). Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen dragen wij de kosten van de procedure (No Cure No Pay).

In beide gevallen kost het u dus niets!

Hoe het werkt

Stap 1:

Vrijblijvende
Quick-scan

Als eigenaar van onroerend goed heeft u zes weken na dagtekening de tijd om in bezwaar te gaan. Het is dus van belang om u zo snel mogelijk aan te melden via de quick-scan. Hierdoor kan er een zorgvuldige afweging gemaakt worden m.b.t. de WOZ-waarde. Vul de quick-scan zo volledig mogelijk in. Onderbouw uw aanvraag eventueel met foto's voor een goede indruk van de kwaliteit en onderhoud van uw woning.

Stap 2:

Haalbaarheid & terugkoppeling

Na de quick-scan krijgt u direct bericht van ons over de verdere behandeling van uw aanvraag. Achten wij een verlaging/verhoging van de WOZ-waarde haalbaar? Dan verzoeken wij u de machtiging en de overeenkomst van opdracht te ondertekenen en naar ons op te sturen. Tevens raden wij u aan het gemeentelijk taxatieverslag mee te sturen om het algehele proces te versnellen. Anders kan het zijn dat wij dit moeten opvragen bij de gemeente.

Stap 3:

Wij gaan voor
u aan de slag!

Nadat wij het machtigingsformulier en opdracht van overeenkomst hebben ontvangen, gaan wij aan de slag met het bezwaar- of beroepschrift. U hoeft verder niets meer te doen.

Zodra wij de uitspraak hebben ontvangen, sturen wij dit per email naar u toe.

Hoeveel het u kan besparen

De WOZ waarde wordt als uitgangspunt gebruikt voor meerdere heffingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), waterschapsbelasting, erfbelastingen en/of schenkbelasting. Een té hoge WOZ waarde zorgt er dus voor dat u té veel belasting betaalt!

Niet alleen een hoge WOZ-waarde kan nadelig werken, ook een te lage WOZ-waarde kan vervelend uitpakken. Dit geldt met name als u bezig bent met de verkoop van uw woning. De WOZ-waarde zou de verkoopprijs omlaag kunnen drukken.

Met regelmaat blijken de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden niet te kloppen. Specifieke informatie of kennis van de situatie ter plekke blijkt niet meegenomen te zijn in de waardering. Dit kan leiden tot een afwijking in de waardebepaling.

De besparing kan oplopen tot honderden euro's per jaar. Maak gebruik van onze rekenmodule en ontdek hoeveel u kunt besparen!

Rekenmodule

*aan de rekenmodule kunnen geen rechten worden ontleend

Besparing op uw aanslag OZB:
Besparing op uw aanslag Inkomstenbelasting:

Quick-scan

Persoonlijke gegevens

Objectgegevens

Selecteer de waardebepalende elementen die voor uw object van belang zijn:


Selecteer foto:
controleer aub uw gegevens